itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/WebPage" data-adminbar="">

Stichting HaïtiContact zet zich in om het welzijn van meest kansarme Haïtianen (bij voorbaat kinderen en hun moeders) te verbeteren en een zelfstandig bestaan mogelijk te maken. Dit doen we door het ontwikkelen en ondersteunen van sociaal ondernemerschap.

Doelstelling
Het bevorderen en ondersteunen van ontwikkelingsprojecten die tot doel hebben om de levenssituatie van de meest marginale bevolkingsgroepen in Haïti te verbeteren. Met “marginale bevolkingsgroepen” wordt onder meer bedoeld:

  • (Kansarme) Kinderen van Haïti
  • Moeders van Haïti
  • De armste groepen in Haïti

Geef dit artikel door aan anderen

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search