itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/WebPage" data-adminbar="">

Vacature Penningmeester Stichting HaïtiContact

 In Geen onderdeel van een categorie

Wilt u uw ondernemende talent, kennis en ervaring inzetten voor een organisatie die zelfredzaamheid van de Haïtiaanse bevolking stimuleert? Stichting HaïtiContact zoekt een ondernemende penningmeester.

Vergoeding: onbezoldigd (eventuele reizen naar Haïti worden grotendeels gefaciliteerd).
Inzet: 10 uur per maand, hoofdzakelijk vanaf thuis, overleggen zijn proces gestuurd en vinden plaats in de regio Rotterdam.
Aanvang: per direct

Doel van de functie

Past op de centen en geeft sturing aan het financieel beleid binnen de stichting. Het bestuurslid maakt deel uit van het (dagelijks) bestuur van de stichting. Het huidige bestuur bestaat momenteel uit twee personen. De functie is gericht op;

 • financieel beheer;
 • het uitbouwen van incidentele en structurele geldstromen van de stichting;
 • het mede identificeren, verkennen, ondersteunen en monitoren van projecten op Haïti en
 • het uitbreiden van de stichting.

Verantwoordelijkheden / bevoegdheden

Verantwoordelijk voor de financiën. Mede ontwikkelen en uitvoeren van het beleid en vertaald deze in geld. Draagt mede zorg voor de financiering van geïdentificeerde projecten rond te krijgen.

Taakomschrijving

 • het financiële beheer voeren
 • het doen van de boekhouding
 • het opstellen van een financieel jaarverslag
 • het bijhouden van een archief
 • Bewaking budget
 • het afhandelen van de dagelijkse financiële zaken
 • het jaarlijks opstellen van de begroting
 • het bewaken van de begroting
 • zorgdragen voor onkosten- en vrijwilligersvergoedingen
 • het regelen van fiscale, juridische zaken en verzekeringen
 • Acquisitie van middelen, subsidies en fondsen i.s.m overige bestuurders
 • Ontwikkelen partnerschappen / bedrijvennetwerk voor samenwerking

Functieprofiel

 • Heeft plezier in het omgaan met cijfers en voelt zich verbonden met ontwikkelingssamenwerking.
 • Ondernemer
 • Heeft een (groot) netwerk in het bedrijfsleven
 • Ervaring met het verbinden van vrijwilligersorganisaties met het bedrijfsleven
 • Een netwerker, kan goed verbinden, volgt ontmoetingen direct op.
 • Is bereid af te reizen naar Haïti
 • Kennis van of interesse in ontwikkelingssamenwerking of internationale samenwerking

Achtergrond Stichting HaïtiContact

Stichting HaïtiContact is een kleine NGO gericht op Haïti. De stichting is voortgekomen uit een particulier initiatief. Judy Aubrain, geboren in Haïti, organiseerde in 2004 een bijeenkomst om Haïtianen in Nederland en België met elkaar in contact te brengen. In 2007 is officieel de Stichting HaïtiContact opgericht. De stichting stelt zich ten doel economische bedrijvigheid onder jonge vrouwen en moeders te stimuleren.

Stichting HaïtiContact is niet actief vanuit een politiek of religieus standpunt, maar vanuit humanitaire beweegredenen.

Meer informatie

Contactpersoon Judy Aubrain (voorzitter)
+316 13900538
judy@haiticontact.nl
Website: www.haiticontact.nl

Reageren: Stuur per e-mail een korte motivatie plus cv naar Judy Aubrain; judy@haiticontact.nl

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search