itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/WebPage" data-adminbar="">

Update bakkerij project

 In Geen onderdeel van een categorie

De afgelopen 2 jaar hebben we hard gewerkt om de begroting rond te krijgen. We zijn er nog niet , maar we zijn nog nooit zo dichtbij geweest.

Kleinschaliger opstart

Vooralsnog is 2015 een goed jaar geweest, waarbij belangrijke stappen zijn gemaakt. Begin dit jaar hebben we het project kleiner gemaakt zonder onze ambities te verliezen. Het resultaat van de aanpassing is dat de bakkerij eerder het daglicht kan zien omdat we minder geld nodig hebben. Voor de zomer hebben we een paar mooie toekenningen binnenkregen waardoor het einddoel inzicht komt. Om op te starten is 176.000 USD nodig. Hiervan is 80.000 USD opgehaald.

De komende periode willen wij 46.000 USD gefinancierd zien te krijgen, eventueel met vreemd vermogen (achtergestelde lening vanaf 1.000 USD, met aantrekkelijke rente) . Ben je benieuwd naar de mogelijkheden, neem gerust contact met ons op.

Samenwerken met lokale bakkerij

Dit jaar zijn we gestart met het aantrekken van een lokale partner. Er is een shortlist van 4 bestaande partijen die veel ervaring in de markt hebben en over een logistiek netwerk beschikken en aangegeven hebben serieuze interesse te hebben. De lokale partner wordt gevraagd om een substantieel bedrag in de bakkerij te investeren, teneinde de gemeenschappelijke belangen te verankeren.

Begin januari 2016 reizen we naar Haïti om de gesprekken te voeren. De reis heeft verder als doel de laatste marktinformatie ophalen.

Globale planning

  • Samenwerking lokale partner – Januari 2016
  • Opstarten pre-operatie Q2-Q3
  • Fondsenwerving – 2016

Wil je meewerken aan dit project? Neem contact op met ons info@haiticontact.nl.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search